Verder naar hoofdinhoud

Copyright- en handelsmerkklachten met betrekking tot webhosting klanten van Vistaprint

Auteursrecht
Indien u gelooft dat uw auteursrechtelijk beschermd werk heeft dat is overtreden door een online website voor welk VistaPrint hostingdiensten biedt en u wilt dat wij deze weghalen, dient u ons te voorzien met alle informatie noodzakelijk op de hieronder notificatie van beweerde breuk op auteursrechten. Deze benodigde informatie is bedoeld om volledig te voldoen aan de bepalingen uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C artikel 512(c)(3) (A).

Wij verzoeken u om ons de navolgende informatie te verstrekken:

 1. Een fysieke en elektronische handtekening of een persoon geauthoriseerd om namens de eigenaar van een exclusieve recht dat vermoedelijke is gebroken.
 2. Identificatie van auteursrechtelijk beschermd werk welke beweerd is gebroken te zijn, of meerdere auteursrechtelijke werken op één site zijn gedekt door een eenvoudige notificatie, een representatieve lijst van zulke werken.
 3. Identificatie van het materiaal dat u beweerd dat een breuk is op auteursrecht of het onderwerp is van een breuk activiteit dient u ons te voorzien en te permiteren om het materiaal te lokaliseren.
 4. Informatie dat juist is om ons in staat te stellen om contact met u op te nemen zoals adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar een e-mail adres.
 5. Een verklaring dat u goed geloof heeft dat het gebruik van dit materiaal in de huidige vorm niet geauthoriseerd is door het auteursrecht eigenaar, agent of de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in uw notificatie juist is en onder behoud ven meineed bent u geauthoriseerd om namens de eigenaar van een exclusieve recht te handelen dat wellicht is gebroken.

Alle notificaties die niet voldoet aan de bovenstaande vereisten, zullen niet worden beschouwd om Vistaprint te voorzien van daadwerkelijke kennis van breuk of zullen Vistaprint niet attenderen op feiten van welke duiden op breuk materiaal of acties. Geregistreerde agent conform artikel 37 C.F.R. § 201.38, de registreerde agent van Vistaprint is:

Aangewezen agent: Victoria Clifford
Adres van agent: Vistaprint, 170 Data Drive, Waltham, MA 02451, USA
Telefoon: (781) 652-6300
Fax: (781) 652-6092
E-mail: [email protected]

Download notificatie van beweerde breuk

Handelsmerk

Dit beleid en proces is ontworpen om handelsmerk gerelateerde klachten te adresseren omtrent websites die Vistaprint host voor haar klanten.

Vistaprint levert elektronische diensten waaronder website hosting en de aankoop van domeinnamen (waarbij gebruikt wordt gemaakt van een derde partij als registreerder) via automatische, door klanten aangestuurde online tools. Onze set tools bestaat uit diverse sjablonen en online ontwerpelementen waarmee onze klanten content voor een website kunnen creëren of uploaden.

Als onderdeel van onze algemene voorwaarden bevestigen onze kanten dat ze de benodigde rechten bezitten van alle inhoud die zij via onze servers als onderdeel van hun websites publiceren. Daarnaast zijn onze klanten akkoord met het feit dat Vistaprint niet verantwoordelijk wordt gehouden voor een eventuele breuk van het akkoord aangaande intellectueel eigendom.

Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw handelsmerk op een door Vistaprint gehoste klanten website, gelieve de details van uw klacht te sturen naar [email protected]:

 1. Documentatie waaruit duidelijk wordt dat u de rechtmatige eigenaar bent van het handelsmerk en de diensten en of producten die hieraan zijn gekoppeld. Een geldig bewijs van eigendom bestaat uit een bewijs van registratie bij een overheidsinstantie. Dit beleid beschermt geen handelsmerken die niet officieel zijn geregistreerd of alleen zijn geregistreerd bij lokale registers.
 2. Een gedocumenteerd voorbeeld van het gebruik van uw handelsmerk waartegen u ageert, op een door Vistaprint gehoste website inclusief de producten en services die worden aangeboden door de klant en waarvan u vindt dat dit in strijd is met uw eigendomsrecht. Gelieve, indien mogelijk, specifieke url's, screenshots of andere visuele vormen van bewijs aan te leveren.
 3. De contactgegevens van de eigenaar van het handelsmerk inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 4. Een schrijven dat uw betrokkenheid in deze zaak argumenteert (indien u niet de eigenaar van het handelsmerk bent).

Zodra Vistaprint de klacht heeft ontvangen zal er een onderzoek worden ingesteld. Als wij op basis van dit onderzoek van mening zijn dat er gegronde aanleiding is voor de klacht:

 1. Dan zal de klacht plus de door u geleverde documentatie worden doorgestuurd naar de betreffende klant die verantwoordelijk is voor de publicatie van de content waartegen u ageert.
 2. Er wordt verzocht of de klant de zaak direct met de eigenaar van het handelsmerk oplost of het contentobject binnen twee weken van de site verwijdert.
 3. Als, na twee weken de klant het element niet heeft verwijderd of niet heeft bewezen dat het conflict met de eigenaar van het handelsmerk is opgelost, dan zullen wij de website verwijderen.
 4. Als de klacht een door de klant geregistreerde domeinnaam betreft, dan zal Vistaprint na twee weken de website annuleren en de domeinnaam gereserveerd houden totdat deze is verlopen (normaal gesproken een jaar na registratie of hernieuwing van de registratie).
 5. Als de klacht gerelateerd is aan de aankoop van keywords voor paid search services door derde partijen (bijvoorbeeld het Adwords™ programma van Google™), dan zal ons beleid over het algemeen parallel lopen met dat van de derde partij als het gaat om handelsmerk gerelateerde zaken.

Vistaprint is niet verplicht onderzoek te verrichten naar zaken die niet voldoen aan het hierboven omschreven beleid of proces. Dat terzijde te hebben gelegd worden alle klachten die gerelateerd zijn aan door Vistaprint gehoste websites en handelsmerken van derde partijen behandeld volgens het eerder omschreven proces. Tijdens het onderzoek mocht Vistaprint dit nodig achten, kan er worden overgegaan tot een gewijzigd, vertraagd of verbeterd proces of beleid dan dat hierboven wordt genoemd.