Algemene voorwaarden

Laatst herzien: 15 april 2024

Vistaprint B.V. - Algemene Voorwaarden
Lees onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang, gebruik en het plaatsen van bestellingen via www.vistaprint.nl en haar mobiele websites (gezamenlijk de “website” genoemd) en ook op de levering en verkoop van producten en diensten door Vistaprint B.V. en/of zijn partners en/of fulfillmentproviders, indien de context dit vereist ("VistaPrint", "wij", "ons" of “onze”). Daarnaast dient u ook ons Vista Privacy- en cookiebeleid door te nemen.

[Download the PDF-versie van deze pagina]

Onze Product-specifieke Voorwaarden
Lees onze aanvullende product-specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de producten en diensten hieronder genoemd ("Product-specifieke Voorwaarden"). Indien er een verschil optreedt tussen de Algemene Voorwaarden en deze Product-specifieke Voorwaarden, dan krijgen de Product-specifieke voorwaarden voorrang.

-Automagneten zijn onderhevig aan onze Automagneet Voorwaarden.


1. Toepassing
1.1 Door onze website en gerelateerde software tools, applicaties en enige andere VistaPrint diensten te bezoeken of gebruiken, verklaart u dat u gebonden bent aan de voorwaarden van ons Privacy- en cookiesbeleid, de Product-specifieke voorwaarden en de onderstaande Algemene Voorwaarden (de “VistaPrint Voorwaarden”) inclusief enige aanvullende richtlijnen, bepalingen of regels die worden gepubliceerd met betrekking tot specifieke secties of diensten van de website. All dergelijke aanvullende gepubliceerde richtlijnen, beperkingen of regels zijn hierbij middels verwijzing opgenomen in deze VistaPrint Voorwaarden.

1.2 Elke aanbieding van een Vistaprint product en/of dienst op onze website en elke transactie, bestelling en overeenkomst die wordt gesloten via onze website zijn onderworpen aan onze Vistaprint gebruiksvoorwaarden.

1.3 De toepassing van algemene voorwaarden van de klant of enige derde partij namens de klant wordt uitdrukkelijk afgewezen en is niet van toepassing, zelf als Vistaprint ze niet specifiek heeft verworpen.

1.4 Vistaprint behoudt zich het recht voor om de website en deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U dient deze gebruiksvoorwaarden ieder keer bij het gebruik van de website te controleren

2. Je account
Voordat je online een bestelling kunt plaatsen of gebruik kunt maken van bepaalde diensten of functies die worden aangeboden op de Site, heb je een Vista-account nodig. We bieden functionaliteit voor eenmalige aanmelding, waarmee we functies kunnen aanbieden zoals de mogelijkheid om je inloggegevens te gebruiken voor onze kenmerkende diensten, waaronder VistaCreate en 99designs van Vista. Lees het gedeelte "Jouw Account" in de Vista Account Voorwaarden.

3. Verkoopvoorwaarden
Al onze aanbiedingen en acties zijn vrij van verplichtingen en onderhevig aan beschikbaarheid en bevestiging van de bestelling. Een overeenkomst tussen u en Vistaprint is onderhevig aan uw akkoord op de bestelling en is het resultaat van het ontvangst van de bevestiging van uw bestelling via e-mail.

4. Materialen onder kopierecht voor gelimiteerd gebruik
4.1 Deze Site bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, lay-out van documenten, kunst, tekst, lettertypen, muziek, software tools, en andere informatie (hierna "Inhoud" genoemd). Deze website en alle inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Vistaprint of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Vistaprint zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Site en haar Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden.

4.2 Het is strikt verboden enig deel van de inhoud te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden.

4.3 Vistaprint behoudt zich het recht voor om de Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen aan de Inhoud, door u of Vistaprint, blijven eigendom van Vistaprint en haar licentiegevers.

4.4 De tool om logo‘s te ontwerpen die beschikbaar zijn via deze website maken gebruik van een beperkt aantal elementen, waaronder iconen, lettertypen, kleurschema‘s en ontwerp-effecten. Vistaprint behoudt het recht om al deze elementen te gebruiken en stelt deze elementen ter beschikking voor toekomstig gebruik door derde partijen. U heeft geen enkel recht of aanspraak op enige individuele ontwerpelementen voor logo‘s door het creëren van een logo-ontwerp en/of de verwerking van een logo-ontwerp in één of meerder producten. Andere Vistaprint klanten kunnen de ontwerptools gebruiken om logo‘s te creëren die vergelijkbare of identieke combinaties van deze elementen bevatten en Vistaprint kan niet garanderen dat uw logo geen gelijkenissen vertoond met logo‘s die eerder zijn ontworpen of in gebruik genomen door andere partijen. Vistaprint geeft geen enkele garantie dat een ontwerp geen inbreuk maakt op of gevrijwaard zal zijn van aanspraak op inbreuk van het handelsmerk of andere rechten van een andere partij. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid het advies in te winnen van een advocaat over de vraag of een ontwerp voor u beschikbaar is om te gebruiken en geen inbreuk maakt op de rechten van een andere partij.

5. Gebruik van onze Website en de Inhoud
5.1 U heeft toestemming om de website en de Inhoud te bezoeken en gebruiken met als exclusief doel het voorbereiden, evalueren en bestellen van producten of diensten via Vistaprint (hierna “producten” genoemd). Het anderszins downloaden, behouden, gebruiken, publiceren of distribueren van enig deel van de inhoud is niet geautoriseerd of toegestaan. Het verkrijgen van producten van Vistaprint geeft je geen recht op het gebruik van enig deel van de inhoud anders dan de afgewerkte producten zoals geleverd door Vistaprint.

5.2 U stemt ermee in de website te gebruiken op een verantwoorde wijze die volledig in overeenstemming is met deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden en met uw plaatselijke wet- en regelgeving, waaronder import- en exportregels.

5.3 Geen enkel onderdeel van de inhoud mag worden gebruikt als handelsmerk of servicemerk, voor pornografisch gebruik, voor onwettig(e) gebruik of doeleinden, om enige persoon te belasteren, om het recht op privacy of publiciteit van enig persoon te schenden, om het auteursrecht, het recht op handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of enig ander intellectueel eigendom van enige persoon of entiteit te schenden.

5.4 Je stemt ermee in de website niet te gebruiken voor het maken van producten die aanstootgevend, onwettig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar zijn. 5.5 Vistaprint behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht van Vistaprint te weigeren om door jou aan Vistaprint verstrekte inhoud te accepteren of enige bestelling te verwerken, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. Vistaprint kan ook de dienstverlening aan en/of de accounts van klanten beëindigen die blijken Vistaprint te gebruiken voor ongewenste activiteiten of anderszins in strijd met deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden te handelen. Je stemt ermee in dat Vistaprint op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gehouden, door jou of derden partijen, voor wat er voortkomt uit een weigering of beëindiging van de dienst.

5.6 Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, foto's, afbeeldingen, tekst of ander materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord dat je geen tekst, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken, servicemerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toevoegt aan je producten, tenzij je de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. Je bevestigt dat je producten geen inbreuk maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat je geen laster pleegt of een derde partij in diskrediet brengt, en dat je alle benodigde rechten en toestemming hebt om materiaal van derden te gebruiken voor je producten, inclusief materiaal van derden dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is via de site.

5.7 Door het plaatsen van een bestelling op deze site, bevestig je dat je de benodigde toestemming, rechten en autoriteit hebt om de bestelling te plaatsen en je autoriseert Vistaprint om de producten namens jou te produceren. U geeft Vistaprint het recht om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud (inhoud die u hebt geüpload) te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken. Bovendien bevestigt u dat u voldoende rechten hebt om Vistaprint toe te staan om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud te vectoriseren om uw bestelling te kunnen verwerken.

5.8 Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om je wachtwoord te beschermen en de toegang tot je geregistreerde account te beheren. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor alle bestellingen die worden geplaatst en andere acties die worden ondernomen via jouw geregistreerde account.

6. Overdracht van eigendom
6.1 De klant stemt ermee in dat alle risico van verlies en eigendom van enig tastbaar product op het moment van onze levering aan de bezorgdienst van Vistaprint op u overgaat.

6.2 Voor enig product dat in elektronische vorm aan je geleverd wordt, stemt u ermee in dat levering van dat product geacht wordt plaatsgevonden te hebben hetzij a) op het moment waarop we het product verzenden via e-mail of andere elektronische communicatie aan de klant dan wel b) op het moment waarop we aan de klant een kennisgeving versturen dat het product beschikbaar is om gedownload te worden vanaf de website.

7. Herroepingsrecht
7.1 Het wettelijke herroepingsrecht (of annuleringsrecht) dat van toepassing is op consumenten die op afstand een verkoopcontract aangaan en maakt het mogelijk zich om binnen 14 dagen terug te trekken uit (of het verbreken van) een contract met betrekking tot het ontvangen van de producten zonder enige opgave van geldige reden of het oplopen van enige kosten, is niet van toepassing op de levering van goederen die gemaakt zijn op aanwijzing van de specificaties van de consument of overduidelijk gepersonaliseerd zijn.

7.2 De producten die besteld worden via Vistaprint zijn vaak op bestelling door de klant gemaakt en u kunt zich daarom niet beroepen op uw herroepingsrecht met uitzondering van de volgende niet-gepersonaliseerde producten die worden aangeboden op onze website:

  • Visitekaartjeshouders
  • Navulling inktkussens

Voor deze producten en wanneer u een consument bent, kunt u zich beroepen op uw herroepingsrecht m.b.t. de aangegane overeenkomst binnen 14 dagen vanaf het ontvangst van uw bestelling zonder opgave van geldige reden. Indien dit termijn op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, wordt het termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om een beroep te doen op het herroepingsrecht dat slechts van toepassing is op de voorgenoemde producten, kunt u ons een brief sturen of gebruik maken van de Contactpagina; geef u naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelnummer en welke producten u wenst te retourneren door via

Vistaprint B.V.
t.a.v. Klantenservice
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederland

Wij nemen contact met u op nadat wij uw verzoek hebben ontvangen om te bepalen of het herroepingsrecht van toepassing is op uw als consument en de betrokken producten. Wij informeren u ook over de manier waarop wij de producten graag geretourneerd zien worden. Let op: u bent verantwoordelijk voor de gekozen verzendmethode en koerier. Alle retouren zijn op eigen risico en voor uw eigen kosten. Wanneer wij de producten onbeschadigd en in hun originele verpakking hebben ontvangen, zal Vistaprint het aankoopbedrag van de retourneerde producten terugstorten zonder verder oponthoud en niet later dan 30 dagen nadat het herroepingsrecht werd uitgeoefend, exclusief de originele bezorgkosten en de kosten van het retourzending van de producten.

8. Vrijwaring
U stemt ermee in dat uw Vistaprint en zijn dochterondernemingen en alle partijen van wie zij delen van de inhoud hebben gelicentieerd, en hun directeuren, managers, vertegenwoordigers en werknemers, vrijwaart van alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan (i) uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of (ii) enige rechtszaak, claim of vordering voortvloeiend uit of gerelateerd aan enige door Vistaprint geleverde of anderszins in producten opgenomen klantinhoud. Voor wat betreft bepaling (ii) stem je ermee in dat je het recht hebt om de verdediging van een dergelijke rechtszaak, claim of vordering te beheersen.

9. Garantiebeperkingen
9.1 DE WEBSITE EN DE INHOUD DAARVAN WORDEN VOETSTOOTS GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. JE ERKENT DAT DE WERKING VAN DE WEBSITE MOGELIJK NIET ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN IS. HOEWEL WE ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN VERRICHTEN OM DE KENMERKEN VAN PRODUCTEN ACCURAAT WEER TE GEVEN, GARANDEREN WE NIET DAT PRODUCBESCHRIJVINGEN ACCURAAT, BETROUWBAAR EN FOUTLOOS ZIJN. OP DE WEBSITE KUNNEN VERWIJZINGEN EN LINKS NAAR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN ONAFHANKELIJK BEDRIJVEN VERSCHIJNEN. DEZE VERWIJZINGEN EN LINKS WORDEN VOETSTOOTS VERSTREKT ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.

9.2 Sommige rechtsgebieden voorzien in bepaalde garanties of garanties die niet kunnen worden uitgesloten met een contract ("garanties voor de consument"), of slechts beperkt in bepaalde situaties, en niets in deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden kunnen deze garanties voor de consument wijzigen indien dit onrechtmatig is. Indien deze garanties voor de consument op u van toepassing zijn, en Vistaprint kan u niet wettelijk uitsluiten van deze garanties, dan is de maximale mate van wat is toegestaan volgens de wet, dat Vistaprint: (1) deze garanties voor de consument uitsluit of beperkt; en (2) haar aansprakelijkheid beperkt met betrekking tot Vistaprint tot het volgende: (a) in het geval van diensten, het opnieuw leveren van diensten of het betalen van kosten voor diensten die opnieuw geleverd moesten worden; (b) in het geval van goederen, de vervanging van goederen of de levering van gelijkwaardige goederen; het reparatie van goederen; het betalen van de kosten van het vervangen van goederen of verkrijgen van gelijkwaardige goederen; of het betalen van de kosten van de reparatie van de goederen.

9.3 Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor: De spelling of grammaticale juistheid van teksten die door de klant zijn aangeleverd, een lage resolutie van foto's die door de klant zijn geüpload, ontwerpfouten die door de klant zijn gemaakt, de keuze voor ontwerpopties zoals de afwerking, het aantal of het producttype en schade aan het product die na de levering zijn ontstaan. Controleer de ontwerpen zorgvuldig en corrigeer eventuele fouten, voordat je de bestelling plaatst. Vistaprint controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voorafgaand aan de verwerking.

10. Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL VISTAPRINT OF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, VERKOPERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTIE, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, OF CONSEQUENTIELE SCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK, OF DE PARTIJ NU WEL OF NIET GEADVISEERD IS BETREFFENDE DE MOGELIJKHEDEN VAN DEZE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN VISTAPRINT, HET GEBRUIK OF PRESTATIE VAN DE WEBSITE OF HET IN GEBREKE BLIJVEN VAN HET AANBIEDEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA VISTAPRINT OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN BESTELD WORDEN INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, SCHADES VOORTVLOEIEND UIT FOUTEN, WEGLATINGEN, VIRUSSEN, VERTRAGING, OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE. VISTAPRINT IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GEVOLG VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN UW ONGEPAST OF ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN OF ONZE GELEVERDE PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALS U IN EEN LAND OF STAAT WOONT WAAR EEN VAN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OF EEN VAN DE GARANTIEBEPERKINGEN IN BOVENSTAANDE SECTIE NIET IS TOEGESTAAN, DAN IS DIE UITSLUITING OF BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING MAAR ALLEEN VOOR ZO VER DE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL ZIJN DERGELIJKE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN BEPERKT TOT DE MAXIMALE MATE WAARIN DAT IS TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

11. Feedback website
Alle aan Vistaprint verstrekte opmerkingen, suggesties, voorstellen of andere feedback (tezamen “Feedbackinformatie”) in verband met de producten of de werking of inhoud van de website wordt op niet-vertrouwelijke basis verstrekt door de indiener en ontvangen door Vistaprint. Al dergelijke opmerkingen, suggesties en andere informatie wordt het exclusieve eigendom van Vistaprint. Door dergelijke informatie naar Vistaprint te versturen, stem je ermee in alle rechten, eigendom en belangen in die informatie, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten, kosteloos over te dragen en toe te kennen. U stemt ermee in dat Vistaprint vrij staat dergelijke informatie zonder beperkingen te gebruiken.

12. Privacy en het gebruik van cookies
Vistaprint heeft in haar Privacy- en cookiebeleid beschreven hoe we de informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan en beschermen die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van de website. Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op ieder bezoek aan de website, ieder gebruik van onze diensten en iedere transactie en overeenkomst die via onze website wordt gesloten.

13. Overige
U dient ten minste 18 jaar oud te zijn of anders toestemming van een ouder of voogd hebben om de website te gebruiken. Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent of die toestemming hebt. Indien enige bepaling hierin door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling verondersteld gewijzigd te zijn in de mate die nodig is om die gewijzigde bepaling afdwingbaar te maken, of, indien een veronderstelde wijziging niet bevredigend is naar het oordeel van die rechtbank, wordt de niet-afdwingbare bepaling verondersteld verwijderd te zijn en worden de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed.

14. Toepasbare wet, rechtsbevoegdheid en geschillenbeslechting
14.1 De partij met wie je zaken doet en de verkoper van de producten en diensten die worden aangeboden en verkocht op deze site is Vistaprint B.V., een besloten vennootschap opgericht naar het recht van Nederland, met het hoofdkantoor in Venlo, Nederland.

14.2 Alle kwesties in verband met de bescherming, inbreuk of misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt beheerst door de wetten op auteursrecht van de Verenigde Staten van Amerika. Alle andere zaken met betrekking tot je toegang tot of het gebruik van deze site vallen onder de Nederlandse wet. U stemt ermee in dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken niet van toepassing is op enige verkoop onder deze gebruiksvoorwaarden.

14.3 Elke juridische actie of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit je toegang tot of het gebruik van deze site worden behandeld in Amsterdam, Nederland. Je verklaart de bevoegdheid van rechtbanken in Amsterdam, in Nederland in te dienen en gaat ermee akkoord dat de locatie van deze rechtbanken geschikt is in een dergelijke juridische actie of procedure. U verklaart tevens dat u zich niet beroept op elke juridische actie of procedure waarbij VistaPrint betrokken is en dat een zitting van de rechtbank in Amsterdam een lastig forum is voor dergelijke juridische actie of procedure.

14.4 Sommige rechtsgebieden voorzien in bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten we alle garanties uit. Voor zover toegestaan door de wet zijn Vistaprint en de leveranciers en distributeurs van Vistaprint niet verantwoordelijk voor gederfde winst, omzet, of gegevens, financiële verliezen of indirecte, bijzondere, verstrekkende voorbeeldige of bestraffende schade.

14.5 We erkennen dat je in sommige landen wettelijke rechten hebt als consument. Als je gebruik maakt van de Diensten voor een persoonlijk doel, dan kan niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van de consument beperken waarvan niet mag worden afgeweken volgens de overeenkomst.

14.6 De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/odr. Wij zijn niet bereid een geschillenbeslechtingsprocedure te starten bij de SGC (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken).