Algemene voorwaarden "99 Days of Design"

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op "99 Days of Design" ("Programma"), georganiseerd door Vistaprint B.V., Hudsonweg 8, 5928 Venlo, Nederland ("Organisator"). Door deel te nemen gaan Deelnemers ("Deelnemer(s)/u") ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Het Programma is ontworpen om 99 kleine bedrijven van over de hele wereld te helpen zich te ontwikkelen in deze uitzonderlijke tijd vol veranderingen. Dankzij de kracht van geweldig design en financiële ondersteuning helpt de Organisator kleine bedrijven een nieuwe start te maken.  Deelnemers met eventuele vragen over het Programma kunnen contact opnemen met de Organisator door een e-mail te sturen naar nt@vistaprint.com. Voor deelname of winst is geen aankoop verplicht; Deelnemers hebben echter wel internettoegang en een geldig e-mailaccount nodig om te kunnen deelnemen.

1 WIE KOMT ER IN AANMERKING
1.1
Alle eigenaren van kleine bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland die zich vóór 1 maart 2020 hebben geregistreerd, kunnen aan het Programma deelnemen. Dit omvat in het bijzonder zelfstandige ondernemers, kleine bedrijven met maximaal tien medewerkers, freelancers en oprichters die hun bedrijfsactiviteiten full-time of part-time uitvoeren. Mede-eigenaren van dergelijke bedrijven moeten de toestemming krijgen van alle eigenaren. 
1.2
Het Programma is open voor personen die minimaal 18 (achttien) jaar oud zijn. 
1.3
Medewerkers, leidinggevenden en directeuren van de Organisator of diens respectievelijke moederbedrijf, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen en medewerkers van bureaus die handelen namens de Organisator of betrokken zijn geweest bij het maakproces, de verwerking of lid zijn van de jury van dit Programma komen niet in aanmerking voor deelname

2 Programmaperiode
2.1
Het Programma begint op 21 juni 2021 en loopt tot en met 7 juli 2021 om 23:59 uur CET ("Programmaperiode"). Alle elektronische deelnameformulieren die niet later dan 23.59 uur CET op de dag van de einddatum zijn ingediend, nemen deel aan het Programma. De elektronisch vastgelegde ontvangst van de bijbehorende gegevensrecord wordt gebruikt voor controle en het behalen van deadlines. Deelname per post is uitgesloten
2.2
De Organisator behoudt zich het recht voor om het Programma, naar eigen goeddunken, op elk moment zonder kennisgeving te annuleren, op te schorten of te verlengen.
2.3
De selectie voor deelname aan het Programma wordt gemaakt na afloop van de Programmaperiode. De afzonderlijke prijs zal op 16 juli 2021 worden uitgereikt.

3 VEREISTEN VOOR DEELNAME
3.1
Voor deelname aan het Programma kunnen Deelnemers gedurende de Programmaperiode terecht op de speciale pagina van het Programma op www.vistaprint.nl, hun onlineaanvraag en contactgegevens invullen en indienen en vragen beantwoorden over de mate waarin COVID-19 gevolgen voor hun onderneming heeft gehad. Deelnemers kan worden gevraagd meer informatie en uitleg te verzenden via e-mail of telefoon. De term "Inhoud" die in het vervolg van deze tekst wordt gebruikt, omvat alle inhoud die door Deelnemers, als onderdeel van het Programma, wordt verzonden en gecommuniceerd, alsmede informatie zoals foto's, illustraties, video's, teksten, opmerkingen of informatie over locaties en personen.
3.2
De winkans van elke Deelnemers hangt af van de kwaliteit van de inzending en het aantal Deelnemers aan het Programma.
3.3
Elke Deelnemer mag maar één keer aan het Programma deelnemen. Meerdere inzendingen van dezelfde persoon of onderneming worden niet geaccepteerd. Als er gedurende de Programmaperiode meerdere inzendingen van een Deelnemer worden ontvangen, wordt alleen de eerste inzending opgenomen. Latere inzendingen komen niet voor deelname in aanmerking.
3.4
Mogelijk wordt u gevraagd akkoord te gaan met het ontvangen van actie-e-mailberichten en herinneringse-mailberichten van de Organisator. Toestemming verlenen voor actie- of herinneringse-mailberichten is optioneel; u hoeft hier niet mee akkoord te gaan om voor deelname aan het Programma in aanmerking te komen. Ook verbetert dit niet uw winkans. In het geval u toestemming geeft voor het ontvangen van dergelijke e-mailberichten is het gebruik van dergelijke e-mailberichten onderhevig aan het privacybeleid van de Website van de Organisator, en u kunt zich op elk gewenst moment weer voor deze e-mailberichten afmelden.
3.5
Door de vereiste Inhoud in de onlinedeelnameaanvraag voor het Programma in te vullen en in te dienen, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Inhoud ten behoeve van dit Programma in overeenstemming met de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswet- en regelgeving en het Privacy- en Cookiebeleid van de Organisator. De Organisator kan uw Inhoud openbaar maken aan diens dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("Dochterondernemingen") en aan eventuele andere bedrijven of bureaus die aan het Programma zijn verbonden (zoals reclamebureaus, promotiebedrijven of fulfillmentpartners) om hulp te bieden bij het uitvoeren van het Programma of de communicatie met u.
3.6
De Deelnemers stemmen ermee in dat hun voor- en achternaam en de naam van het bedrijf dat aan het Programma is gekoppeld, diens verwerking of de presentatie van de Deelnemers door de Organisator kunnen worden gepubliceerd in online- en offlinemedia.

4 PRIJZENGELD
4.1
Er wordt één prijs uitgekeerd bestaande uit EUR 15.000 in contanten, een logo-ontwerp door 99 Designs ter waarde van maximaal EUR 2.500 en Vistaprint-marketingmateriaal en -producten die op diens website beschikbaar zijn ter waarde van maximaal EUR 1.000 ("Prijzengeld"). Leveringskosten of bepaalde producten zoals onze websiteservices worden mogelijk uitgezonderd. Indien uw orderbedrag lager is dan het maximale bedrag dat voor respectievelijk de ontwerpmake-over of Vistaprint-marketingmaterialen en -producten is aangegeven, is het niet mogelijk om het verschil in de bedragen contant, via terugbetaling of via klantkrediet te ontvangen.
4.2
Alle activiteiten omtrent het Programma vinden uitsluitend online plaats en er zullen derhalve geen offlineactiviteiten plaatsvinden met betrekking tot het Programma.
4.3
Het Prijzengeld wordt toegekend aan de Deelnemers die door de Jury van de Organisator zijn geselecteerd.
4.4
Het Prijzengeld is niet-overdraagbaar en de coupon kan niet, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk worden ingewisseld voor contante alternatieven. De Organisator behoudt zich het recht voor om vervangend Prijzengeld van een vergelijkbare waarde aan te bieden.
4.5
De winnaar van het Prijzengeld wordt ervan op de hoogte gebracht dat er belastingimplicaties kunnen voortkomen uit hun gewonnen Prijzengeld en dat de winnaar eerst onafhankelijk financieel advies dient in te winnen voor hij of zij het Prijzengeld accepteert. De winnaar is volledig verantwoordelijk voor alle belastingen en/of eventuele andere kosten, uitgaven of vereisten met betrekking tot het Prijzengeld.


5 SELECTIE EN MELDING VAN DE WINNAAR
5.1
Alle inzendingen worden gecontroleerd en naar eigen goeddunken beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit de marketingleidinggevenden van de Organisator ("Jury"). De Jury neemt subjectieve beslissingen op basis van hun professionele evaluatie van diverse factoren zoals inspiratie, motivering van de Deelnemers en originaliteit. Kans speelt geen enkele rol bij het vaststellen van de winnaar.
5.2
Voor het selecteren van de winnaar kan de Jury extra informatie van de Deelnemers verkrijgen. Dit is géén indicatie dat de desbetreffende Deelnemers recht op het Prijzengeld hebben. Na beoordeling van alle inzendingen kan elk jurylid een prijswinnaar voor het Prijzengeld nomineren. De verkiezing van de winnaar van het Prijzengeld is gebaseerd op het meerderheidsprincipe.
5.3
De beslissing van de Jury van de Organisator is definitief en bindend. Er is geen schriftelijke correspondentie mogelijk.
5.4
Zodra een inzending tot winnaar is gekozen, wordt de Deelnemer onmiddellijk na de Programmaperiode geïnformeerd over het winnen van het Prijzengeld via een van de beschikbare contactkanalen. De Deelnemer kan worden gevraagd zijn of haar inzending en geschiktheid te bevestigen en aanvullende informatie, zoals bankgegevens, op te geven om het Prijzengeld naar over te maken.
5.5
Indien de winnaar niet aan alle geschiktheidseisen voldoet, deze Algemene voorwaarden niet heeft nageleefd, niet kan worden bereikt, niet binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van de eerste poging van de Organisator om de winnaar te informeren, reageert en/of de melding inzake het Prijzengeld als niet-afleverbaar wordt geretourneerd, worden alle rechten om het Prijzengeld te claimen of te ontvangen, verbeurd verklaard en wordt een andere winnaar geselecteerd aan de hand van de hierboven beschreven methoden.
5.6
De winnaar dient een Ontvangstovereenkomst te ondertekenen waarin de winnaar ermee akkoord gaat dat hij of zij zichzelf voor een periode van één jaar beschikbaar stelt voor Vistaprint en diens marketingpartners, bij redelijk verzoek, voor het maken van inhoud en promotiematerialen met betrekking tot het Programma. Een dergelijke Ontvangstovereenkomst moet binnen zeven (7) dagen na de ontvangstdatum worden geretourneerd, anders wordt het Prijzengeld verbeurd verklaard en wordt een andere winnaar geselecteerd.
5.7
Acceptatie van het Prijzengeld houdt in dat de winnaar de Organisator en diens Dochterondernemingen toestemming geeft om de Inhoud van de winnaar wereldwijd voor reclame- en promotiedoeleinden te gebruiken, opnieuw te publiceren, te bewerken, te verspreiden, openbaar beschikbaar te maken, uit te zenden en/of te reproduceren via elk medium, zonder beperking en zonder aanvullende compensatie, tenzij dit wettelijk is verboden.

6 GEDRAGSREGELS EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD
6.1
De Organisator is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de Inhoud die door de Deelnemers wordt gepubliceerd binnen de context van het Programma en zal dit gedrag of deze Inhoud ook niet als hun eigen gedrag of Inhoud overnemen. Bovendien is de Organisator niet verplicht om deze te controleren, maar behoudt de Organisator zich wel het recht voor om de publicatie ongedaan te maken als er concrete aanwijzingen zijn dat met de Inhoud wettelijke vereisten, officiële beperkingen, rechten van derden of de moraliteit worden geschonden.
6.2
De Deelnemers moeten ervoor zorgen dat ze recht hebben op de vereiste gebruiksrechten voor de Inhoud en dat het dupliceren, openbaar beschikbaar maken of bewerken van de Inhoud door de Organisator en diens Dochterondernemingen er niet toe leidt dat er wettelijke regels, moraliteit en/of de rechten van derden worden geschonden.
6.3
In het bijzonder geldt dat het indienen van foto's of video's waarin andere personen kunnen worden herkend naast de Deelnemers, alleen is toegestaan als derden hun toestemming hebben gegeven en de persoonlijke rechten van derden niet worden geschonden.
6.4
Indien er claims tegen de Organisator worden ingediend vanwege ontoelaatbare Inhoud of andere wettelijke overtredingen waarvoor de Deelnemer verantwoordelijk is, dan vrijwaart de Deelnemer de Organisator bij het eerste verzoek en zal hij of zij de Organisator ondersteunen bij de verdediging tegen de claims. De vrijwaring omvat tevens de benodigde juridische kosten.

7 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
7.1
De Organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die zijn kwijtgeraakt, te laat zijn, onleesbaar zijn, aan het verkeerde adres zijn verzonden of niet volledig zijn.
7.2
Voor zover wettelijk toegestaan, wijst de Organisator aansprakelijkheid af voor verlies, schade of letsel dat wordt geleden door de winnaar, Deelnemers en/of derden als gevolg van het Programma, het Prijzengeld of het gebruik daarvan.
7.3
Door zich te registreren voor het Programma gaat elke Deelnemer akkoord met het verdedigen en vrijwaren van de Organisator en diens respectieve moederbedrijven, aandeelhouders, directeuren, leidinggevenden, medewerkers, vertegenwoordigers, agenten, dochterondernemingen, partnerbedrijven en juridisch adviseurs ("Programma-entiteiten") tegen alle claims, verliezen, rechten, aansprakelijkheden en schade, en acties van ongeacht welke soort voortkomende uit hun deelname aan het Programma en/of de aanvaarding en het gebruik van Prijzengeld. De voorgaande vrijwaring is inclusief, maar niet beperkt tot lichamelijk letsel, dood en schade aan eigendommen en claims op basis van publiciteitsrechten, laster of inbreuk op de privacy. Onder geen enkele omstandigheden kan een de Programma-entiteiten aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor: (1) onjuiste of onnauwkeurige inzendingsgegevens, of foutieve, mislukte, vervormde of verwarde elektronische gegevensoverdrachten; (2) onbevoegde toegang tot of diefstal, vernietiging of aanpassing van inzendingen op elk moment; (3) eventuele technische defecten, storingen, fouten, weglatingen, onderbreking, verwijdering, vertraagde werking of fouten met de communicatielijnen, ongeacht de oorzaak, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, kabels, satellieten, servers, computers of providers die met betrekking tot de Wedstrijd worden gebruikt; (4) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van internet of een website voor het Programma of een combinatie daarvan; (5) letsel of schade aan computers, tablets, mobiele apparaten of andere elektronische apparaten van Deelnemers of derden die mogelijk gerelateerd zijn aan of het gevolg zijn van een poging tot deelname aan het Programma of het downloaden van materiaal in het Programma; of (6) typografische fouten of andere fouten in deze Algemene voorwaarden of in andere communicatie met betrekking tot het Programma.

8 OVERIG
De Organisator behoudt zich het recht voor om dit Programma, in het geval van onvoorziene omstandigheden buiten hun eigen redelijke controle, zonder kennisgeving te beëindigen of aan te passen. Indien een of meer van deze Algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige Algemene voorwaarden onaangetast. Op dit Programma is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Elke Deelnemer onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland voor het oplossen van eventuele geschillen die voortkomen uit het Programma, deze Algemene voorwaarden of gewonnen Prijzengeld.